NICO BLOM – VEELZIJDIG MUSICUS:

ALS DOCEREND MUSICUS ben ik werkzaam in mijn eigen lespraktijk die bestaat uit gevorderde orgel- en pianoleerlingen. Ook doceer ik algemene muzikale vakken zoals solfège en harmonieleer voor studenten die willen worden opgeleid tot de muziektheoretische toelatingsexamens van conservatoria.

ALS UITVOEREND MUSICUS geef ik regelmatig orgelconcerten waarbij ik zowel als solist als begeleider optreed. Ik ben als concertorganist verbonden aan het Gorcumse Kamerkoor “Voce Anglica” en het “Gorcum Boys Choir”.

ALS KERKMUSICUS ben ik actief als hoofdorganist van de Johanneskerk en als teamorganist van de Lutherse Kerk, beiden gevestigd te Gorinchem. In de Johanneskerk ben ik tevens werkzaam als cantor waarbij ik leiding geef aan een Projectkoor dat regelmatig muzikale medewerking verleent aan de erediensten.

ALS ONDERNEMEND MUSICUS heb ik mijn eigen bedrijf dat o.a. het totale onderhoud aan piano’s en vleugels verzorgt. Dit varieert van het uitvoeren van reguliere stembeurten tot het afregelen van mechanieken of het reviseren van kastwerk. Ook biedt mijn bedrijf een professionele advisering en taxatie aan bij uitgebreidere restauraties en/of aanschaf van een piano of vleugel.


Mijn eerste muzieklessen kreeg ik op vijfjarige leeftijd. Na elf jaar muziekonderricht aan de Streekmuziekschool Gorinchem startte ik op achttienjarige leeftijd mijn studie aan het Rotterdams Conservatorium waar ik in 1989 mijn Master Diploma Orgel behaalde. Ik studeerde daar o.a. bij André Verwoerd en Bernard Winsemius.

Ook studeerde ik hier koor- en orkestdirectie en kerkmuzikale vakken bij o.a. Barend Schuurman en Arie van Beek. Om mij verder te bekwamen als koordirigent volgde ik diverse malen de vermaarde Kurt Thomas Cursus. Daarnaast werd ik tijdens mijn studie aan het conservatorium twee keer winnaar in de hoogste categorie van het Gorcums Orgelconcours.

Als vakleerkracht muziek werkte ik aan het Gymnasium Camphusianum te Gorinchem en als orgeldocent aan de muziekschool in Zeist. Van 1994 tot 2009 was ik dirigent van het dameskoor en de gemengde zangvereniging "Hosanna" te Boskoop.

Als continuospeler op kistorgel of klavecimbel, maar ook als dirigent was ik betrokken bij uitvoeringen van grote oratoriumwerken zoals de "Messiah" van Handel, het "Requiem" van Fauré, het "Weinachts Oratorium" en de "Johannes Passion" van Bach of het "Gloria" van Vivaldi. Ook werkte ik mee aan de Nederlandse première van het werk "Spirit of the World" van Benjamin Britten. Bij deze concerten werd regelmatig medewerking verleend door professionele begeleidingsorkesten.

Vanaf de oprichting van Stadsknapenkoor Gorcum in 1989 was ik hun vaste concertorganist waarmee ik diverse cd's maakte en in 2001 en 2003 concerttournees door Engeland maakte. Tijdens deze reizen gaf ik ook orgelrecitals in o.a. Peterborough en Cambridge.

In het najaar van 2002 was ik de solist van het Gorcums Kamer Orkest bij de vertolking van orgelconcerten van Haydn en Handel. In 2005-2006 was ik als concertorganist verbonden aan het Men's Vocal Ensemble "CounTeBas" uit Gorinchem waarmee ik o.a. ook een aantal televisie-uitzendingen realiseerde.

Van 2002 tot 2009 vormde ik samen met de uit Rusland afkomstige pianiste Olga Malkina een professioneel klavierduo dat zich toelegde op de unieke combinatie tussen piano en orgel. Onze CD, getiteld "Un Sospiro" (Boskoop - 2004), werd destijds met veel lof door de vakpers ontvangen. In 2007 stond deze CD wekenlang genoteerd op de 1e plaats in de "Klassieke Top 50" van de TROS. In datzelfde jaar mag ons succesvolle optreden in de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw daarom ook als een muzikale mijlpaal worden beschouwd. Vijf jaar later heeft dit duo een 2e cd uitgebracht: “New Transcriptions on Piano and Organ” (Utrecht - 2009). Ook over deze cd waren alle recensies wederom zeer lovend.

Een solo cd van mij kon niet uitblijven. Daarom verscheen in 2007 mijn orgel cd "Synesthesia – een klankpalet uit Kampen" waarop een bloemlezing van de orgelkunst van de afgelopen vier eeuwen is vastgelegd. De opnamen vonden plaats met het wereldberoemde Hinsz orgel in de Bovenkerk te Kampen. In de vakbladen kreeg ook deze cd een uitgebreide en zeer positieve waardering.

Later, in 2012, werd door het Kamerkoor “Voce Anglica” een cd uitgebracht waarop ik de orgelbegeleidingen voor mijn rekening nam. Ook met dit koor heb ik in 2016 een tournee door Engeland gemaakt waarbij ik het orgel bespeelde tijdens concerten en Evensongs in Peterborough, Ely en Cambridge.

Tot slot ben ik ook als componist werkzaam. Diverse vocale en instrumentale composities van mijn hand zijn reeds uitgegeven en worden ook regelmatig uitgevoerd.